15+ metų patirtis
15+ metų patirtis
Gamyba nuo 5 d.d.
Gamyba nuo 5 d.d.
10 metų garantija
10 metų garantija

Taisyklės

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudaro susitarimą tarp UAB „Aradas“, juridinio asmens kodas 301818042, registruotos buveinės adresas Gamybos g. 12, Alytus (toliau – Pardavėjas) ir jūsų, pagal kurį Pardavėjas suteiks jums galimybę įsigyti „MYNEST by Aradas“ elektroninėje parduotuvėje, pasiekiamoje adresu https://mynest.lt/ (toliau – E-parduotuvė) siūlomus langus ar duris, pagamintus pagal jūsų nurodytus matmenis, spalvą, sistemą ir kitus individualius parametrus (toliau – Gaminiai).

  1.2. Su Pardavėju galite susisiekti šiais kontaktais:

  Tel.:    +370 664 75 500
  El. paštas:    info@mynest.lt
  Adresas:    Švitrigailos g. 11H, 03228 Vilnius

  1.3. Jūs turite teisę pirkti E-parduotuvėje tik tuo atveju, jei pagal galiojančius įstatymus galite sudaryti įpareigojančią sutartį su Pardavėju, ir tik tuo atveju, jei laikysitės šių Taisyklių bei galiojančių įstatymų. Jeigu jums mažiau nei 18 metų, pirkti E-parduotuvėje galite tik su tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimu. Pateikdami užsakymą, jūs patvirtinate, jog esate 18 metų ar vyresnis asmuo arba turite tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimą.

  1.4. Atkreipkite dėmesį, kad E-parduotuvė veikia DIY (angliškai - „do it yourself“, lietuviškai - „pasidaryk pats“) principu ir visus Gaminių parametrus turite pasirinkti bei nurodyti patys ar pasitelkdami kitus jūsų interesais veikiančius asmenis. Visi Gaminiai yra gaminami pagal jūsų pateiktus parametrus. Pardavėjas Gaminius gamina, užtikrina Gaminių kokybę ir atitikimą jūsų nurodytiems parametrams bei rūpinasi Gaminių pristatymu jums, o visus Gaminių montavimo darbus atliekate jūs ar jūsų pavedimu veikiantys asmenys.

 2. GAMINIŲ IR JŲ PARAMETRŲ PASIRINKIMAS

  2.1. Kiekvieną E-parduotuvėje parduodamą Gaminį gaminame specialiai pagal konkretų jūsų užsakymą (toliau – Užsakymas).

  2.2. Prieš pateikdami Užsakymą, susipažinkite su E-parduotuvėje pateikiama Gaminio informacija ir specifikacija, mūsų rekomendacijomis ir patarimais dėl Gaminių matavimo ir jų matmenų nurodymo, pateikiamais paaiškinimais dėl pasirenkamų parametrų, montavimo instrukcijomis ir, jeigu reikia, pasikonsultuokite su profesionalais, kurie jūsų įsigytus Gaminius montuos. Jūs taip pat turite būti susipažinę su saugaus stiklo, priešgaisriniais, angų praėjimams pločio, palangių aukščio, vėdinimo ir kitais Lietuvos statybos techninių reglamentų ar kitų teisės aktų reikalavimais ir esate atsakingi už tai, kad pasirinktumėte Gaminį, kuris jūsų situacijoje atitiks tokius reikalavimus. Jeigu turėsite klausimų, galite taip pat paskambinti arba parašyti mums, mes stengsimės atsakyti į visus jūsų klausimus. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad Pardavėjas neatlieka matavimo ir nevertina, ar pasirinktas Gaminys bus tinkamas jūsų situacijoje. Todėl jūs esate atsakingi už teisingus matavimus, medžiagų bei kitų Gaminio parametrų pasirinkimą ir teisingą matmenų bei kitų parametrų nurodymą Užsakyme.

  2.3. Matavimus atlikite tiksliai, jiems naudokite kokybiškas matavimo priemones, matavimo rezultatus rodančias centimetrais (cm) ir milimetrais (mm). Teikdami Užsakymą E-parduotuvėje, matavimus nurodykite milimetrais (mm), darykite tai tiksliai, be paklaidos. Matavimams atlikti naudokitės mūsų paruoštomis instrukcijomis, kurias rasite „Pagalba“ skyriuje.

  2.4. Jeigu Gaminiai bus montuojami aplinkos sąlygose, kur apkaustai ir kiti metaliniai komponentai gali būti paveikti korozijos dėl druskingos aplinkos, arba jeigu Gaminiai su stiklo paketais bus montuojami aukščiau nei 600 metrų virš jūros lygio, jūs privalote apie tai informuoti Pardavėją šių taisyklių pradžioje nurodytu elektroniniu paštu arba telefonu, kad būtų parinkti toms sąlygoms tinkami komponentai dar prieš užsakant Gaminius, priešingu atveju Gaminių garantija negalios.

  2.5. Atlikę reikiamus matavimus ir įvertinę bei pasirinkę kitus Gaminio parametrus, E-parduotuvėje pasirinkite reikiamą Gaminį bei nurodykite visus parametrus, atidžiai užpildydami visus laukelius ar atlikdami visus pasirinkimus. Tai padarę, spauskite „Įdėti į krepšelį“. Vienu metu į krepšelį galite įdėti pasirinktą kiekį identiškų gaminių. Didesnį nei vienas Gaminių kiekį dėkite į krepšelį tik tuo atveju, jeigu visi Gaminių vienetai turi būti identiški. Jeigu bet kuris Gaminio vieneto parametras skiriasi, jį dėkite į krepšelį kaip atskirą prekę. 
  Jeigu į krepšelį dedate Gaminius, kurių nurodyti gamybos terminai skiriasi, suformavus užsakymą bus nurodyta ilgiausiai gaminamo Gaminio gamybos data.

  2.6. Įdėję Gaminį (ar kelis jo vienetus, jeigu užsakote tokių pačių parametrų kelis vienetus) į krepšelį, tokiu pačiu būdu galite rinktis ir dėti į krepšelį kitus Gaminius. 

 3. PIRKIMAS E-PARDUOTUVĖJE

  3.1. Užsakymo formavimas ir pateikimas

  3.1.1. Suformavus krepšelį, turite suvesti duomenis, būtinus pasirinktiems Gaminiams pristatyti. Įsitikinkite, jog pateikti duomenys yra teisingi, o užsakomi Gaminiai atitinka jūsų pageidavimus, ir patvirtinkite Užsakymą. Jūs turite galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš patvirtindami Užsakymą. Jūsų Užsakyme pateikti duomenys tvarkomi Privatumo politikoje numatytais tikslais ir tvarka.

  3.1.2. Užsakyme nurodoma galutinė Gaminio kaina, nustatyta atsižvelgiant į jūsų nurodytus Gaminio matmenis bei kitus parametrus. Jūs sutinkate, jog pateikdami Užsakymą, už Gaminius įsipareigojate sumokėti kainą, nurodomą Užsakyme. Į šią kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, tačiau neįskaičiuotas mokestis už Gaminių pristatymą, kurį jūs turėsite sumokėti papildomai (nebent E-parduotuvėje nurodyta kitaip). Kainos E-parduotuvėje ir Užsakyme nurodomos Eurais. Gaminių pristatymo kaina paskaičiuojama suformavus krepšelį, priklausomai nuo Užsakymo ir/ar Gaminių dydžio ir jūsų nurodytos Gaminių pristatymo vietos.

  3.1.3. Pateikus Užsakymą, jūsų nurodytu el. pašto adresu bus išsiųstas elektroninis laiškas, kuriame nurodomi užsakyti Gaminiai bei jūsų pateikti duomenys.

  3.1.4. Jums E-parduotuvėje patvirtinus Užsakymą, Pardavėjas gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Pardavėjas. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp jūsų ir Pardavėjo yra sudaryta Užsakyme nurodytų Gaminių pirkimo-pardavimo sutartis. 

  3.1.5. Pardavėjas privalo sudarytą Užsakyme nurodytų Gaminių pirkimo-pardavimo sutartį vykdyti tik nuo to momento, kai Pardavėjas gauna Avansinį mokėjimą (kaip jis apibrėžtas toliau šiose Taisyklėse) arba, jeigu pasirinkote atsiskaityti Taisyklių 3.2.4 punkte nurodytu būdu, - 15-ą (penkioliktą) kalendorinę dieną nuo vartojimo kredito sutarties sudarymo, su sąlyga, kad iki tol nebūsite įgyvendinę teisės atsisakyti vartojimo kredito sutarties (toliau – Gamybos pradžios momentas).

  3.1.6. Nuosavybės teisė į Gaminius išlieka Pardavėjui iki visos Gaminių kainos sumokėjimo Pardavėjui momento.

  3.2. Atsiskaitymas

  3.2.1. Mokėjimas už Gaminius atliekamas tokia tvarka:

  (a) Pateikę Užsakymą, turite atlikti avansinį mokėjimą – sumokėti 50% (penkiasdešimt procentų) galutinės Užsakyme nurodytos Gaminių kainos (toliau – Avansinis mokėjimas). Tiksli Avansinio mokėjimo suma bus nurodyta Užsakyme. Avansinį mokėjimą atlikite nedelsdami po Užsakymo pateikimo vienu iš E-parduotuvėje ir Užsakymo pateikimo metu nurodytų mokėjimo būdų.

  (b) Likusią 50% (penkiasdešimties procentų) Gaminių kainos dalį (toliau – Likusi kainos dalis) turėsite sumokėti prieš Gaminių pristatymą jūsų nurodytu adresu ar Gaminių atsiėmimą. Kai jūsų užsakyti Gaminiai bus pagaminti, Pardavėjas apie tai jus informuos el. paštu ir pateiks rekvizitus Likusios kainos dalies sumokėjimui. Likusią kainos dalį sumokėkite vienu iš Pardavėjo pranešime nurodytų mokėjimo būdų nedelsdami po Pardavėjo pranešimo, tačiau ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Pardavėjo pranešimo dienos. Atkreipkite dėmesį, kad nuo šio mokėjimo atlikimo priklauso Gaminių pristatymo jums ar atsiėmimo terminas.

  3.2.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs jūsų anuliuoti Užsakymą, jeigu jūs nesumokate Avansinio mokėjimo per 3 (tris) darbo dienas po Užsakymo pateikimo. Taip pat Pardavėjas gali anuliuoti jūsų užsakymą jeigu įvyks sistemos klaida, kurios pasekoje būtų paskaičiuota neteisinga kaina, Gaminių kiekis arba jeigu būtų nutraukta į užsakymą įtrauktų Gaminių komponentų gamyba.

  3.2.3. Jums vėluojant sumokėti Likusią kainos dalį (ar bet kurią jos dalį) ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas, Pardavėjas jums gali taikyti 0,04% (keturių šimtųjų procento) dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo nesumokėtos Likusios kainos dalies sumos už kiekvieną vėluojamą sumokėti dieną, o taip pat Pardavėjas gali taikyti Gaminių saugojimo ir administravimo mokestį, paskaičiuojamą ir nustatomą, priklausomai nuo Gaminio išmatavimų ir rūšies bei vėlavimo laiko, kuris skirtas padengti Pardavėjo patiriamoms Gaminio saugojimo bei administravimo išlaidoms.

  3.2.4. Alternatyviai, už Gaminius galite atsiskaityti pasinaudodami UAB „SB lizingas“ (toliau – Kredito davėjas) teikiama vartojimo kredito sutarties sudarymo paslauga E-credit. Tokiu atveju:

  (a) Norėdami pasirinkti šį atsiskaitymo būdą, pasirinkite jį Užsakymo pateikimo metu, ir būsite nukreipti į E-credit sistemą, kurios pagalba bus sudaroma vartojimo kredito sutartis tarp jūsų ir Kredito davėjo. Atkreipkite dėmesį, kad vartojimo kredito sutartys nesudaromos nuo 22 iki 7 valandos. 

  (b) Kreditingumo vertinimo ir asmens tapatybės nustatymo kriterijus ir procedūras nustato Kredito davėjas. Su vartojimo kredito sutarties sudarymo sąlygomis ir taisyklėmis galite susipažinti Kredito davėjo interneto svetainėje.

  (c) Jeigu atsisakysite vartojimo kredito sutarties per apsisprendimo laikotarpį arba įgyvendinsite vartotojo teisę atsisakyti vartojimo kredito sutarties per 14 (keturiolika) dienų nuo jos sudarymo, Pardavėjas neturės pareigos gaminti jūsų užsakyto(-ų) Gaminio(-ių) ir turės teisę vienašališkai ir atskirai nepranešdamas jums nutraukti Užsakyme nurodytų Gaminių pirkimo-pardavimo sutartį, nebent su Pardavėju sutarsite kitaip ir atsiskaitysite už Gaminį(-ius) Taisyklių ‎3.2.1 punkte numatyta tvarka.

  (d) Netaikomos Taisyklių ‎3.2.1 - ‎3.2.3 punktų nuostatos.

  3.3. Paskyra

  3.3.1. Teikdami Užsakymą, galite susikurti savo paskyrą E-parduotuvėje (toliau – Paskyra). Kurdami Paskyrą, turite pateikti tikslią ir išsamią informaciją, susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika. 

  3.3.2. Jūs esate atsakingi už jūsų Paskyros vartotojo vardo, slaptažodžio ar kitų duomenų, leidžiančių prisijungti prie Paskyros, saugumą. Vis dėlto, jei pastebėjote, jog kažkas neleistinai naudojasi jūsų Paskyra, nedelsdami susisiekite su Pardavėju.

  3.3.3. Jūs turite teisę bet kada uždaryti savo Paskyrą, pranešdami apie tai Pardavėjui šiose Taisyklėse numatytu el. pašto adresu. Pardavėjas uždarys jūsų Paskyrą, jeigu ji nėra naudojama (prie jos nesijungiate) 24 (dvidešimt keturis) mėnesius iš eilės.

 4. GAMINIŲ GAMYBA IR PRISTATYMAS

  4.1. Nuo Gamybos pradžios momento Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti jūsų Užsakymą ir pradeda Gaminių gamybą. Todėl nuo Gamybos pradžios momento, kaip jis apibrėžtas Taisyklių 3.1.5 punkte, Užsakymas nebegali būti keičiamas ar atšaukiamas, išskyrus atvejus, nurodytus 3.2.2 punkte.

  4.2. E-parduotuvėje pateikti ir Užsakyme nurodyti Gaminių pagaminimo ir pristatymo ar atsiėmimo terminai yra preliminarūs. Nors mes visada stengiamės įvykdyti Užsakymą nurodytais terminais, kartais Gaminio gamyba gali užtrukti ilgiau dėl didelio užsakymų kiekio ar kitų objektyvių priežasčių. 

  4.3. Gaminius pagaminus, Pardavėjas jums el. paštu atsiųs tai patvirtinantį pranešimą kartu su rekvizitais Likusios kainos dalies sumokėjimui. Įprastai Gaminiai pristatomi arba sudaroma galimybė jums juos atsiimti ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tos dienos, kai Pardavėjas gaus Likusią kainos dalį (kai atsiskaitoma Taisyklių 3.2.1 punkte numatyta tvarka), arba nuo Pardavėjo pranešimo dienos (kai atsiskaitoma Taisyklių 3.2.4 punkte numatyta tvarka). Jeigu pasirinkote Gaminių pristatymą jūsų nurodytu adresu, dėl konkretaus Gaminių pristatymo laiko su jumis susisieks pristatymo paslaugų teikėjas, pristatymai vykdomi darbo dienomis 8-17 val. Jeigu pasirinkote, kad Gaminius atsiimsite patys gamykloje, atvykti atsiimti galite ne anksčiau nei gausite Pardavėjo pranešimą apie tai, kad Gaminiai parengti atsiėmimui. Šiuo atveju pasirūpinkite tinkamu transportu, pvz, priekaba arba krovininiu automobiliu, priklausomai nuo užsakymo dydžio.

  4.4. Gaminių pristatymą jums, Pardavėjo pavedimu, vykdo trečioji šalis – pristatymo paslaugų teikėjas (toliau – Pristatymo paslaugų teikėjas). Gaminių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina jums nuo Gaminių pristatymo Jums momento. Jeigu Gaminius atsiimate patys gamykloje, Gaminių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina jums nuo Gaminių atsiėmimo momento ir atsiėmimo metu privalote laikytis Taisyklių 4.7 punkto reikalavimų.

  4.5. Jūs turite užtikrinti Gaminių pristatymui jūsų nurodytu adresu tinkamas sąlygas, kurias gali nurodyti Pristatymo paslaugų teikėjas. Visais atvejais būtina, kad būtų užtikrinta galimybė lygia žemės danga privažiuoti prie objekto, į kurį Gaminiai pristatomi. Jeigu nėra tokios galimybės, Pristatymo paslaugų teikėjas grąžina Gaminius Pardavėjui ir Pristatymo paslaugų teikėjas ir/ar Pardavėjas informuoja apie tai jus, o Gaminių pristatymo, grąžinimo, saugojimo ir pakartotinio pristatymo išlaidos tenka jums.

  4.6. Pristatęs Gaminius, Pristatymo paslaugų teikėjas juos iškelia iš transporto priemonės ir kartu su pristatymui naudota palete nuleidžia ant lygaus žemės paviršiaus. Jūs turite pasirūpinti Gaminių nukėlimu nuo paletės ir jų nunešimu į Gaminių montavimo vietą.

  4.7. Jūs ar jūsų tinkamai įgaliotas atstovas privalo dalyvauti Gaminių pristatyme ar atsiėmime. Priimdami Gaminius, dalyvaujant Pristatymo paslaugų teikėjo ar Pardavėjo atstovui, nenukrovę Gaminių nuo paletės, ant kurios jie buvo pristatyti, privalote atidžiai apžiūrėti Gaminių pakuotę bei Gaminių kiekį ir nustatę bet kokius pakuotės pažeidimus arba tai, jog jūsų užsakyto(-ų) Gaminio(-ių) trūksta, informuoti apie tai Pristatymo paslaugų teikėją ar Gaminius jums perduodantį Pardavėjo atstovą, užtikrinti, kad tai būtų pažymėta Gaminių priėmimą patvirtinančiuose dokumentuose (važtaraštyje), bei užfiksuoti nustatytus trūkumus nuotraukose ir/ar vaizdo medžiagoje. Apie tai taip pat turite nedelsdami informuoti Pardavėją, užpildydami čia pateikiamą nusiskundimų formą.

  4.8. Nei Pardavėjas, nei Pristatymo paslaugų teikėjas Gaminių neneša ar kitaip negabena daugiau nei nurodyta šiose Taisyklėse, taip pat Gaminių nemontuoja ir neteikia jų montavimo paslaugos.

 5. GARANTIJA IR GAMINIŲ KOKYBĖ

  5.1. Atkreipiame dėmesį, kad visi E-parduotuvėje siūlomi įsigyti Gaminiai yra gaminami pagal specialius jūsų nurodymus, jie nėra iš anksto pagaminti ir todėl patenka į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 2 dalyje numatytą išimtį, kai vartotojai neturi teisės atsisakyti sutarties. Todėl jums netaikoma teisė atsisakyti Gaminių pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti Gaminius per 14 (keturiolika) dienų. Kokybiški Gaminiai taip pat negali būti keičiami. 

  5.2. Gaminiams yra taikoma Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyta garantija pagal įstatymą, tai yra, Pardavėjas yra atsakingas vartotojui už bet kokią Gaminių kokybės reikalavimų neatitiktį Gaminių pristatymo ar perdavimo jums gamykloje momentu ir paaiškėjusią ne vėliau kaip per dvejus metus nuo Gaminių pristatymo ar perdavimo jums gamykloje.

  5.3. Papildomai, Pardavėjas Gaminiams taiko 10 (dešimties) metų komercinę garantiją, kuri skaičiuojama nuo Gaminių pristatymo ar perdavimo Jums gamykloje. Visos šios Pardavėjo suteikiamos garantijos sąlygos nurodytos garantijos sąlygose.

  5.4. Įstatyminė ir komercinė Gaminių garantija taikoma, kai tenkinamos visos teisės aktuose ir šių Taisyklių 4.7, 5.3 ir 6.1-6.4 punktuose nurodytos sąlygos (toliau – Garantijos taikymo sąlygos).

  5.5. Gaminių savybės nurodomos E-parduotuvėje prie kiekvieno Gaminio aprašymo, taip pat priklauso nuo jūsų pasirinktų parametrų, informacija apie kuriuos yra pateikiama E-parduotuvėje. Pardavėjas siekia užtikrinti, kad Gaminiai atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir būtų tinkami naudoti pagal jų paskirtį.

  5.6. E-parduotuvėje pateikiamos Gaminių nuotraukos paprastai yra tik iliustruojantis pavyzdys, vaizduojantis Gaminį atskirai arba Gaminį, sumontuotą kitoje vietoje nei Gaminį montuosite jūs, todėl jūsų užsakomas Gaminys gali skirtis nuo pateikto E-parduotuvėje esančiose nuotraukose ar kitoje vaizdo medžiagoje dėl jūsų pasirinktų Gaminio išmatavimų, atskirų Gaminio sudedamųjų elementų, spalvos ar kitų parametrų, taip pat galutinis sumontuoto Gaminio vaizdas skirsis, priklausomai nuo jūsų pasirinktos Gaminio montavimo vietos.

  5.7. Pateikdami Užsakymą, jūs patvirtinate, jog esate susipažinę su tuo ir suprantate, kad E-parduotuvėje nurodyta Gaminių ar atskirų jų elementų spalva gali neatitikti realios spalvos dėl jūsų naudojamo monitoriaus ar kito įrenginio ypatybių ar nustatymų. Tokie skirtumai nebus laikomi Gaminių trūkumais, išskyrus atvejus, jeigu neatitikimai bus sąlygoti Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų.

  5.8. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Gaminius, kurie atitinka Užsakyme pateiktą informaciją. Pardavėjas taip pat įsipareigoja pateikti jums Užsakyme nurodytą Gaminių asortimentą ir kiekį, tačiau neatsako tais atvejais, kai perduotų Gaminių asortimentas ar kiekis nėra tikslus dėl to, jog jūs neteisingai nurodėte duomenis Užsakyme. Pardavėjas taip pat neatsako tais atvejais, kai Gaminys neatitinka jūsų poreikių ar nėra galimybės jo sumontuoti jūsų pasirinktoje vietoje dėl vietos specifikos, atliktų matavimų ar jūsų Užsakyme nurodytų Gaminio matmenų ar kitų parametrų.

 6. GAMINIŲ PATIKRINIMAS IR GARANTIJŲ ĮGYVENDINIMA

  6.1. Priėmę Gaminius, jūs privalote per 5 (penkias) darbo dienas nuo Gaminių gavimo dienos, tačiau ne vėliau kaip iki Gaminių naudojimo ar montavimo pradžios, išpakuoti ir patikrinti pristatytus Gaminius, t. y., ar Gaminių kokybė, asortimentas ir komplektiškumas atitinka Užsakymo sąlygas.

  6.2. Jeigu nustatote, kad Gaminys yra netinkamos kokybės ir nustatėte jo trūkumus, jūs turite ne vėliau kaip per du mėnesius nuo neatitikties aptikimo dienos pranešti apie tai Pardavėjui, užpildydami čia pateikiamą nusiskundimų formą. Pranešdami apie netinkamos kokybės Gaminį, pateikite išsamų aprašymą, kur ir kada atsirado defektas, pridėkite Gaminio ir defekto nuotraukų, vaizdo medžiagą ir kitą susijusią informaciją, padėsiančią nustatyti defektą. 

  6.3. Gaminiai, turintys pastebimų defektų arba pažeidimų, negali būti naudojami ar montuojami ir apie visus iki montavimo pastebėtus trūkumus turite pranešti Pardavėjui iki Gaminių montavimo pradžios. Pardavėjas neatsako už jau sumontuotų Gaminių defektus ar pažeidimus, jeigu jūs ar Gaminius montavę asmenys galėjo tuos defektus nustatyti ir informuoti Pardavėją per Taisyklių 6.1 punkte nustatytą terminą po Gaminių priėmimo ar jų montavimo metu.

  6.4. Įsigiję Gaminį, jį turite prižiūrėti pagal to Gaminio priežiūros ir reguliavimo instrukcijas ir rekomendacijas, kurios gali būti pateikiamos E-parduotuvėje, taip pat pristatomos jums kartu su Gaminiu arba nuoroda į kurias pateikiama prie Gaminio pridėtoje informacijoje. Vykdydamas Gaminių pirkimo-pardavimo sutartį ir siekdamas tinkamos jūsų įsigytų Gaminių priežiūros garantiniu laikotarpiu, Pardavėjas gali garantijos galiojimo laikotarpiu siųsti jums el. paštu Gaminio priežiūros ir reguliavimo rekomendacijas ar patarimus.

  6.5. Jums nesilaikius Garantijos taikymo sąlygų, Pardavėjas turės teisę nepriimti bet kokių vėlesnių jūsų pretenzijų dėl Gaminių neatitikimo Užsakymo sąlygoms.

  6.6. Gavęs jūsų pranešimą apie netinkamos kokybės Gaminį, Pardavėjas nedelsdamas su jumis susisieks pranešime nurodytais kontaktais ir Pardavėjo atstovai (meistrai, serviso darbuotojai) pirmiausia nuotoliniu būdu, o esant poreikiui, ir atvykę į Gaminių buvimo vietą, nustatys defektą, galimas jo atsiradimo priežastis ir įvertins galimus tolimesnius veiksmus.

  6.7. Jeigu pagal šias Taisykles ir Pardavėjo taikomas garantines sąlygas Pardavėjo atstovai (meistrai, serviso darbuotojai) vyksta į Gaminių buvimo vietą, meistrų atvykimo, defektų įvertinimo ir defektų taisymui taikomi E-parduotuvės svetainėje nurodyti įkainiai, kuriuos nustato ir gali keisti Pardavėjas. Esant garantiniam Gaminio defektui, meistro atvykimo, defektų įvertinimo ir jų taisymo išlaidas, įskaitant ir reikiamų medžiagų bei atsarginių dalių, susijusių su Gaminiu, kainą, padengia Pardavėjas. Tačiau nustačius, kad defekto nėra arba jis atsirado dėl Gaminio montavimo ar buvo pažeistos Garantijos taikymo sąlygos ar kitaip esant sąlygoms, dėl kurių Pardavėjas nėra atsakingas už Gaminio kokybę, meistro atvykimo, defektų įvertinimo ir taisymo išlaidos (nustatytos pagal tuo metu Pardavėjo taikomus ir E-parduotuvėje nurodytus įkainius bei faktinį atstumą ir defektų įvertinimui ir taisymui skirtą laiką), o taip pat ir reikiamų medžiagų ir/ar atsarginių dalių įsigijimo kaina, tenka jums.


  6.8. Pardavėjas neatsako už Gaminių defektus, sugadinimą, pažeidimus ar kitus trūkumus, atsiradusius dėl to, kad jūs ar jūsų pavedimu ar interesais veikiantys asmenys Gaminius saugojo, eksploatavo, montavo ar kitaip naudojo, nesilaikydami E-parduotuvėje pateikiamo Gaminio aprašymo arba montavimo instrukcijų. Aktualios redakcijos Gaminių montavimo instrukcijos yra pateikiamos čia. Jūs privalote susipažinti su nurodyta informacija ir instrukcijomis prieš pateikdami Užsakymą ir privalote užtikrinti, kad asmenys, kurie atliks Gaminių montavimą, su šiomis taisyklėmis susipažintų ne vėliau kaip prieš Gaminių montavimo pradžią. Jeigu jums ar asmeniui, kuris ketina montuoti Gaminius, susipažinus su montavimo instrukcija kyla klausimų, jūs privalote kreiptis į Pardavėją dėl papildomos informacijos suteikimo.

  6.9. Nesant konkrečių Gaminių ar atskirų jų elementų naudojimo/įrengimo instrukcijų, jūs ir jūsų pavedimu ar interesais veikiantys asmenys privalote vadovautis bendraisiais tokios rūšies Gaminiams ar atskiriems jų elementams taikytinais saugojimo, eksploatavo, įrengimo, montavimo ir kitokio naudojimo reikalavimais.

 7. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

  7.1. Prekių ženklai ir kiti žymenys, kuriais žymimi Gaminiai, priklauso Pardavėjui ir/ar kitiems asmenims ir yra saugomi teisės aktais. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Gaminius ir atskiras jų dalis taip pat priklauso Pardavėjui ir/ar kitiems asmenims.

  7.2. E-parduotuvėje naudojami prekių ženklai ir logotipai, domeno vardas, pati E-parduotuvė ir interneto svetainė, kurioje ji yra talpinama, o taip pat visi atskiri jų elementai, įskaitant tekstus, fotografijas, piešinius ir visą medžiagą, esančią E-parduotuvėje bei interneto svetainėje, bet kurio E-parduotuvės ar interneto svetainės puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas ir visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Pardavėjui ir/ar kitiems asmenims. Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio teisių turėtojo sutikimo.

 8. PAKEITIMAI IR NUTRAUKIMA

  8.1. Pardavėjas gali kartas nuo karto dėl svarbių priežasčių (pavyzdžiui, teisės aktų pasikeitimo, E-parduotuvės veikimo/funkcijų pakeitimo ir kt.) keisti šias Taisykles. Jeigu keičiame Taisykles dėl kitų priežasčių, apie tokį pakeitimą Paskyrų turėtojus informuosime iš anksto, prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo, kad turėtumėte galimybę susipažinti su atnaujintomis Taisyklėmis ir nuspręsti dėl tolimesnio naudojimosi E-parduotuve ar Paskyros uždarymo. Naujausia (aktuali) Taisyklių versija visada bus matoma ir pasiekiama E-parduotuvėje.

  8.2. Prieš pateikdami Užsakymą, jūs privalote susipažinti su tuo metu galiojančia Taisyklių redakcija. Kiekvienam Užsakymui bus taikoma Taisyklių redakcija, kuri galiojo tokio Užsakymo pateikimo metu ir Taisyklių pakeitimas neturės įtakos iki tol pateikto Užsakymo galiojimui ir/ar jo vykdymui.

  8.3. Pardavėjas turės teisę bet kuriuo metu nebetęsti (nutraukti) E-parduotuvės veiklą. Toks nutraukimas neįtakos tuo metu galiojančių Gaminių pirkimo-pardavimo sutarčių.

 9. KITOS SĄLYGOS

  9.1. E-parduotuvėje patalpinta sutaupytų kaštų skaičiuoklė yra tik informacinio pobūdžio, jos atliekami skaičiavimai yra grįsti 2016-11-11 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-754 (aktuali redakcija nuo 2022-08-26) patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ pateikta metodika. Prie skaičiuoklės pateikiama informacija apie vidutinę patalpų temperatūrą ir kitus duomenis, kuriais vadovaujantis skaičiuoklė atlieka skaičiavimus. Skaičiuoklės rezultatais galima vadovautis tik siekiant preliminariai apskaičiuoti kaštų sutaupymus, tačiau ji nėra ir negali būti laikoma profesionalia energinio naudingumo konsultacija ar paslauga ir skaičiuoklės pateikti rezultatai neturėtų nulemti jūsų sprendimo įsigyti Gaminius.

  9.2. Šios Taisyklės ir bet kuri Gaminių pirkimo-pardavimo sutartis yra sudaromos ir turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

  9.3. Bet kokie iš šių Taisyklių ar atskiros Gaminių pirkimo-pardavimo sutarties kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat jų pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, kuris yra kompetentingas spręsti vartojimo ginčus, kylančius iš šių Taisyklių, yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, el. paštas tarnyba@vvtat.lt; interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt), arba http://ec.europa.eu/odr/. 

  9.4. Visi įspėjimai ar kiti pranešimai, susiję su pirkimu E-parduotuvėje, šiomis Taisyklėmis, bus pateikiami el. paštu (siunčiant Pardavėjui – Taisyklių pradžioje nurodytu el. pašto adresu arba, Taisyklėse nurodytais atvejais, užpildant atitinkamą formą E-parduotuvėje, siunčiant Jums – Paskyroje nurodytu arba Užsakymo metu pateiktu el. pašto adresu).

  9.5. Jei kuri nors iš šių Taisyklių nuostatų yra arba tampa visiškai arba iš dalies nebegaliojanti, likusių nuostatų galiojimui tai įtakos neturi.

 

Taisyklės atnaujintos 2023 m. balandžio mėn.

Nerandate tinkamo atsakymo?
Susisiekite su mumis ir mes atsakysime į visus rūpimus klausimus.